Category: KANJI

常用漢字・小学二年・夕部・5画

小学:ガイ、、そと、ほか、はず・す、はず・れる; 中学:ゲ; 準1:ウイ、と

ガイ、、ゲ zewnątrz, poza; 

そと zewnątrz, na otwartym powietrzu; w innym miejscu;

ほか inny;

はず・す usuwać, zdejmować; odpinać, otwierać; chybiać, puszczać;

はず・れる odpadać, zsuwać się; chybiać, mylić się; być przeciw

KOLEJNOŚĆ PISANIA KRESEK


 • 外貨 がいか obca waluta
  • 外貨準備 がいかじゅんび rezerwy walutowe, rezerwy dewizowe
  • 外貨準備高 がいかじゅんびだか poziom rezerw walutowych
 • 外郭 がいかく zewnętrzna ściana; kontur
 • 外患 がいかん zewnętrzne (zagraniczne) zagrożenie
 • 外交 がいこう dyplomacja
  • 外交官 がいこうかん dyplomata
  • 外交関係 がいこうかんけい stosunki dyplomatyczne 
  • 外交政策 がいこうせいさく polityka zagraniczna
  • 外交団 がいこうだん korpus dyplomatyczny
  • 外交断絶 がいこうだんぜつ zerwanie stosunków dyplomatycznych
 • 外国 がいこく obce państwo, zagranica
  • 外国語 がいこくご język obcy
  • 外国人 がいこくじん obcokrajowiec, obywatel innego państwa
 • 外出 がいしゅつ wyjście na zewnątrz (z domu lub z miejsca pracy); wystawanie (jakiejś rzeczy); (する) wyjść na zewnątrz
 • 外食 がいしょく jedzenie poza domem (w restauracji); (する) jeść poza domem
 • 外人 がいじん obcokrajowiec, szczególnie człowiek z Europy lub Stanów Zjednoczonych; outsider, obcy
 • 外部 がいぶ zewnętrzna strona (rzeczy); zewnątrz (organizacji), zewnętrzny świat; (の) zewnętrzny, nieposiadający związku
 • 外壁 がいへき mury zewnętrzne
 • 外泊 がいはく(する) nocować poza domem
 • 外貌 がいぼう wygląd, rysy (twarzy)
 • 外務 がいむ sprawy zagraniczne; te z działań przedsiębiorstwa, które są podejmowane poza nim (sprzedaż, reklama, zbieranie funduszy)
  • 外務省 がいむしょう Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • 外務大臣 がいむだいじん Minister Spraw Zagranicznych
 •  外来語 がいらいご słowo zapożyczone z innego języka, wyraz obcy
 • 外科 げか chirurgia
 • 外題 げだい napisany na okładce lub pokrowcu tytuł (książki, obrazu); tytuł sztuki teatralnej
 •  
 • 外堀 そとぼり zewnętrzna fosa
 • 外枠 そとわく granica
 • 以外 いがい poza, oprócz, z wyjątkiem
 • 屋外 おくがい(の) będący na zewnątrz (budynku) / na dworze / na wolnym powietrzy; (で)  na zewnątrz, na dworze, na wolnym powietrzu, pod gołym niebem
 • 海外 かいがい zamorski, zagraniczny (kraj)
 • 郊外 こうがい przedmieście, peryferie, dzielnica podmiejska
 • 紫外線 しがいせん promienie ultrafioletowe
 • 野外 やがい pole, łąka, łono natury, plener, teren

常用漢字・小学一年・夕部・3画

小学:ゆう; 中学:セキ; 準1:ゆう・べ

セキ 、ゆう wieczór

Przykładowe style pisma:

KOLEJNOŚĆ PISANIA KRESEK


 • 夕方 ゆうがた wieczór, wieczorna pora
 • 夕刊 ゆうかん wieczorne wydanie (gazety)
 • 夕暮れ(夕暮) ゆうぐれ zmierzch, zmrok
 • 夕食 ゆうしょく、ゆうげ kolacja
 • 夕立 ゆうだち nagły, intensywny opad deszczu letnim popołudniem, któremu często towarzyszą pioruny; powiew wiatru, powstanie chmur lub fal letnim wieczorem
 • 夕飯 ゆうはん、ゆうめし kolacja
 • 夕日(夕陽) ゆうひ zachodzące słońce
 • 夕焼け ゆうやけ (piękny, malowniczy) zachód słońca

常用漢字・小学二年・夂部・10画

小学:カ、なつ; 中学:

カ、ゲ、なつ lato

KOLEJNOŚĆ PISANIA KRESEK


 • 夏期 かき okres letni
 • 夏季 かき sezon letni, lato
 • 夏至 げし letnie przesilenie
 • 夏場 なつば okres / sezon letni; letnisko
 • 夏日 なつび upalny letni dzień, mocne promienie słońca latem; dzień, w którym temperatura powietrza przekracza 25 stopni Celsjusza
 • 夏休み なつやすみ wakacje letnie
 • 真夏 まなつ środek lata

常用漢字・小学四年・夂部・10画

小学:ヘン、か・わる、か・える

ヘン zmiana; wypadek; dziwny;

か・える zmieniać;

か・わる zmieniać się


 • 変化 へんか zmiana, urozmaicenie, transformacja, przekształcenie; (する) zmieniać się, przekształcać się, przekształcać się
 • 変更 へんこう zmiana, modyfikacja
 • 変死 へんし przypadkowa śmierć
 • 変成 へんせい metamorfoza
 • 変声期 へんせいき okres mutacji głosu
 • 変則 へんそく nieregularność
 • 変哲 へんてつ(な) niezwykły; (もない) zwykły, normalny, przeciętny, bez wyrazu 
 • 変貌 へんぼう zmiana (wyglądu), przekształcenie, metamorfoza

常用漢字・小学二年・士部・7画

小学:バイ、う・る、う・れる

バイ 、う・る sprzedawać;

う・れる sprzedawać się, być pożądanym; być popularnym / znanym

KOLEJNOŚĆ PISANIA KRESEK


 • 売り上げ うりあげ sprzedaż
 • 売り手(売手) うりて sprzedawca
 • 売り場 うりば stoisko
 • 売価 ばいか cena sprzedaży
 • 売国奴 ばいこくど zdrajca własnego państwa
 • 売却 ばいきゃく wyprzedaż
 • 売春 ばいしゅん prostytucja
  • 売春婦 ばいしゅんふ prostytutka
 • 売店 ばいてん sklepik, stragan
 • 売買 ばいばい kupno i sprzedaż, handel
 • 売品 ばいひん artykuł przeznaczony na sprzedaż
 • 商売 しょうばい handel, interes
 • 販売 はんばい sprzedaż; marketing
 • 非売品 ひばいひん przedmiot nie na sprzedaż, artykuł darmowy, gratis

 常用漢字・中学・士部・7画

中学:イチ; 準1:イツ、ひと・つ

イチ jeden (używany w dokumentach)


 • 壱万円 いちまんえん dziesięć tysięcy jenów

常用漢字・小学二年・士部・7画

小学:セイ、こえ; 中学:こわ; 高校:ショウ

セイ、ショウ、、、こえ głos; ton; alarm, śpiew (ptaka);

こわ głos

KOLEJNOŚĆ PISANIA KRESEK


 • 声変わり こえがわり zmiana głosu, mutacja
 • 声色 こわいろ ton / barwa / jakość głosu; naśladowanie głosu
 • 声楽 せいがく muzyka wokalna
 • 声明 せいめい deklaracja, proklamacja, ogłoszenie, oświadczenie; (する) deklarować, proklamować, ogłaszać, oświadczać
 • 歌声 うたごえ śpiew (słyszany głos), wokal
 • 大声 おおごえ głośno (mówić); donośny / gromki głos
 • 拡声器 かくせいき głośnik
 • 歓声 かんせい okrzyk radości / pochwały, owacja
 • 名声 めいせい sława, rozgłos, popularność, reputacja, renoma; (のある) sławny, popularny, renomowany

常用漢字・中学・士部・6画

中学:ソウ; 準1:さか・ん

ソウ młody; obfity, mocny, duży; podziw, uznanie


 • 壮観 そうかん wspaniały widok
 • 壮挙 そうきょ bohaterskie przedsięwzięcie, śmiała próba
 • 壮大 そうだい(な) wielki, spektakularny, wspaniały, majestatyczny
 • 壮年 そうねん mężczyzna w średnim wieku
 • 壮烈 そうれつ(な) odważny, bohaterski

常用漢字・小学四年・士部・3画

小学:シ; 準1:さむらい

シ samuraj; mężczyzna; uczony


 • 士官 しかん oficer
 • 学士号 がくしごう licencjat (tytuł naukowy)
 • 学生同士 がくせいどうし kolega ze studiów; między studentami
 • 代議士 だいぎし członek parlamentu, parlamentarzysta 
 • 兵士 へいし żołnierz

  【激安】シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ レ カイユレ アミオ・ギイ・エ・フィス 2011 白 750ml

常用漢字・中学・土部・16画

中学:ジョウ; 準1:つち

ジョウ gleba, ziemia


 • 壌土 じょうど ziemia najbardziej odpowiednia do uprawy
 • 土壌 どじょう gleba, ziemia